Møte i skytterhallen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildene over er fra pizza info. kveld.
 
Skulle det dukke opp spørmål er det bare å ringe
 
Kurt Dale:         91 32 04 01
Finn Hatlebakk: 91 63 07 45

KURS I FELTSKYTING

Feltkurset i Aureosen søndag 17. februar, er dessverre avlyst.
Det ble for få deltagere.


Bilder av våre skyttere